Mobilná bariéra - dočasné oplotenie

Mobilná bariéra je vhodná ako dočasná zábrana.